PODPOŘME SPOLEČNĚ TY, NA KTERÉ SE UŽ NEMYSLÍ...

Vozit hračky a oblečení do dětských domovů nestačí. Zajímejme se o to, jak tyto děti žijí i po odchodu z ústavu nebo pěstounské péče.  

Potřeby dětí a mladých lidí v nouzi a bez bezpečného zázemí jsou pro nás na prvním místě. Díky vám můžeme dávat naději a zázemí, poskytovat odbornou pomoc, reagovat na krizové události a měnit jejich životy k lepšímu.

Chcete naši práci podpořit finančně?

Podpořit nás mohou firmy i jednotlivci, a to různými způsoby. Váš dar je pro nás mimořádně důležitý. 

Je samozřejmostí, že vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru, kterým si můžete snížit daňový základ. Abychom vám mohli vystavit darovací smlouvu, kontaktujte nás prosím emailem na andrea.doubkova@janus-os.cz


Jak využíváme vaše dary?


Váš finanční dar se dostává tou nejkratší cestou k dětem a mladým lidem z náhradní péče, kteří nutně potřebují naši podporu v různých oblastech života. Jsme malý tým a hlavní náplní naší práce je věnovat se naplno právě těmto dětem a mladým lidem tak, jak nás každý z nich potřebuje.

Peníze se tak neztrácí v přehnané administrativě a byrokracii, ve složitých strukturách velkých organizací, v pracovních pozicích, které se přímo nevěnují těm, kteří to nejvíc potřebují.

Za více jak deset let naší činnosti jsme si ověřili, že i takto to jde a právě takové využití vaší laskavé finanční pomoci vnímáme jako smysluplné.

Jen díky vám si můžeme zachovávat nezávislost, držet se našich hodnot, nepodléhat tlakům a rozvíjet náš autentický a unikátní přístup k práci s ohroženými dětmi a mladými lidmi.

Podrobné informace o našem hospodaření můžete najít ve výročních zprávách.

Chcete vědět víc o naší činnosti, poznat nás blíže, nebo se chcete dozvědět víc o tématu dětí a mladých lidí vyrůstajících mimo vlastní rodinu?