STRUKTURA ORGANIZACE

Zakladatelé

Andrea Doubková, Jitka Nosková, Eva Havlíčková, Vít Šujan

Členské shromáždění - nejvyšší orgán spolku

Andrea Doubková

Jitka Nosková

Vít Šujan

Hana Hanibalová

Lucie Frčková

Správní rada - statutární orgán spolku

Andrea Doubková, předseda spolku

 Jitka Maixnerová, místopředseda spolku


STANOVY SPOLKU


POVĚŘENÍ K SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ