PODPORA Z PŘEDCHOZÍCH LET

Děkujeme všem, kteří věří v naši práci, a kteří nás podpořili nejen finančně, ale i milými slovy!


Nadace Sirius

Nadace J&T

Nadace Terezy Maxové dětem

Statutární město Brno

Jihomoravský kraj

Nadace Agrofert

Avast nadační fond

KB Nadace Jistota

Nadace ČEZ

Bella Rose

Evropský sociální fond z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

SMC Industrial Automation CZ s. r. o.

Ing. Juraj Zeman - grafické práce

Nadace Vodafone Česká republika

Cestovní kancelář V - tour

Společnost 7pointsDěkujeme také všem soukromým dárcům.DĚKUJEME!