KAŽDODENNÍ POMOC

 • s hledáním přijatelného bydlení
 • s hledáním trvalého zaměstnání či brigády
 • s přípravou do školy, s dokončením studia či zvyšováním kvalifikace
 • s žádostmi o stipendijními programy
 • s jednáním na úřadech a jiných institucích, doprovázíme, vysvětlujeme, vzděláváme
 • s problémy s dluhy, exekucemi, s rozvojem finanční gramotnosti
 • s vedením vlastní domácnosti a s rozvojem praktických dovedností
 • s uměním smysluplně trávit svůj volný čas
 • s nalezením sám sebe a vlastního potenciálu
 • s rozvojem vztahů a komunikačních dovedností
 • s neošetřenými traumaty a další stabilizací duševního zdraví
 • s řešením nenadálých krizových situací