JEDNORÁZOVÉ AKCE

  • Víkendovky - výjezdy s ubytováním a se stravou, sportovní či seberozvojové, které posilují vzájemné vztahy a poznání sebe i druhých, spolupráci, sounáležitost, uvědomění si hranic a limitů, sdílení společných chvil a zážitků.
  • Jednodenní výlety či sportovní aktivity, návštěvy kulturních akcí, společné oslavy narozenin, oslavy společenských svátků, tvořivé dílny atd.
  • Akce zaměřené na šíření osvěty, setkání odborné i laické veřejnosti - pořádání odborných konferencí, setkání u kulatých stolů, benefiční akce atd.