O NÁS

Posláním naší organizace je pomáhat dětem, dospívajícím a mladým dospělým z ústavní
a pěstounské péče, aby se po odchodu z náhradní péče postavili na vlastní nohy, byli schopni zařadit se úspěšně do společnosti a žili spokojený a plnohodnotný život.