O NÁS

Posláním naší organizace je pomáhat dětem, dospívajícím a mladým dospělým z ústavní a pěstounské péče, aby se po odchodu z náhradní péče postavili na vlastní nohy, byli schopni zařadit se úspěšně do společnosti a žili spokojený a plnohodnotný život.

Původně  jsme občanské sdružení Janus založili v roce 2008 jako reakci na díru v systému a na nedostatečnou nabídku kvalitních služeb právě pro tyto mladé lidi. Zkušenosti se spoluprací s ohroženými dětmi a mladými lidmi však máme více jak dvacetileté.

Působíme v Jihomoravském kraji a jsme zde jediní, kteří poskytují pomoc takovýmto způsobem
a rozsahem.

Cílem naší práce je vytvořit funkční systém podpory pro naše mladé přátele. Nabízíme jim komplexní pomoc, která jim usnadňuje start do života a zvyšuje jejich šanci na pozitivní budoucnost.

Za dobu naší existence jsme si také "vychovali" mladé kolegy z řad našich bývalých klientů, kteří tak na pozici peer konzultantů pomáhají svým vrstevníkům nelehké období osamostatňování dobře zvládnout.

Budujeme partnerství a spolupráci s dalšími aktéry v rámci veřejné správy a dalších neziskových organizací, podílíme se na rozvoji kvality poskytovaných služeb pro ohrožené děti a mladé lidi.

O tom, co se děje s dětmi z náhradní péče po tom, co dospějí a odcházejí do života, se nejen nikde nemluví, ale málokdo na tuto otázku dokáže odpovědět. Bohužel se o to také málokdo zajímá. Proto se zasazujeme o zviditelnění tohoto tématu a jsme aktivní v oblasti nastavení systémové následné podpory a doprovázení pro tyto mladé lidi, která v České republice úplně chybí.

Máme pověření k sociálně právní ochraně dětí.