PODPORA V OBLASTI OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

V této oblasti vycházíme z humanistických přístupů, kdy nosným prvkem spolupráce je spoluvytváření a péče o vzájemný vztah, respekt k jedinečnosti, svobodě a autenticitě. Vytváříme dostatek času a prostoru pro rozhovory a sdílení podpořené bezpečím a důvěrou. To otevírá cestu k sobě i k ostatním, dává naději do budoucna.


Oblasti, kterým se nejčastěji věnujeme


Práci s traumatem, narušenou primární vazbou, citovou deprivací.

Rozvoji sebeuvědomění, sebeúcty, svobody, autenticity.

Vztahům s původní rodinou, s náhradními pečovateli, s autoritami.

Identitě - odkud jsem, kdo jsem, kam patřím, smysl mé existence, oblast pohlavní identity a sexuální orientace.

Uvědomění si vlastních práv, odpovědnosti a povinností.

Uvědomění si hranic mých a hranic těch druhých.

Pomoci při navazování, rozvíjení a udržení vztahů a sociálních vazeb.

Rozvoji komunikačních dovedností.

Zvládání zátěžových situací atd.