PODPORA V OBLASTI OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

V této oblasti vycházíme z humanistických přístupů, kdy nosným prvkem spolupráce je spoluvytváření a péče o vzájemný vztah, respekt k jedinečnosti, svobodě a autenticitě. Vytváříme dostatek času a prostoru pro rozhovory a sdílení podpořené bezpečím a důvěrou. To otevírá cestu
k sobě i k ostatním, dává naději do budoucna. 

Témata, kterým se nejčastěji věnujeme