PODPORA V OBLASTI PRAKTICKÉHO ŽIVOTA

V této oblasti vycházíme ze znalostí z oblasti sociální práce a politiky, práva a pedagogiky. Uplatňujeme nasbírané zkušenosti a osobní angažovanost. Pomoc a podporu poskytujeme dle aktuálních potřeb každého, povzbuzujeme k aktivnímu přístupu v řešení situace a k životu.

Oblasti, kterým se nejčastěji věnujeme


Vzdělávání - podpora při dokončení studia a zvyšování kvalifikace (doučování, pomoc při ukončování studia, kontakty a spolupráce s organizacemi podporujícími znevýhodněné studenty, pomoc s žádostmi o stipendium atd.)

Práce - podpora při uplatnění na trhu práce (podpora a vedení jak a kde hledat práci, nácviky pohovorů, telefonátů, pomoc při sepisování životopisů a motivačních dopisů, doprovody na pohovory, v prvních dnech doprovody do zaměstnání, podpora při udržení si práce, kontakty se zaměstnavateli a spolupráce s organizacemi nabízejícími podporované zaměstnávání atd.)

Bydlení - podpora při hledání adekvátního bydlení (nácvik kontaktů, doprovody k prohlídkám, zprostředkování kontaktů či zkontaktování azylových domů, domů na půli cesty, ubytoven a dalších možností bydlení, poradenství ve smluvních podmínkách, zařazení do evidence žadatelů o městské byty, aktivní vyhledávání možností bydlení, podpora při udržení si bydlení, pomoc s dovybavením, spolupráce s dalšími organizacemi, přechodné/krizové lůžko atd.)

Jednání na úřadech a dalších institucích - příprava na jednání, vzdělávání a orientace v oblasti, doprovody k jednání na úřadech v oblasti zaměstnávání, dávkového systému, bytové politiky; pomoc při vyplňování formulářů, "překládání" úředního jazyka, pomoc při vyřizování osobních dokladů, řešení poplatků za komunální odpad, příprava na jednání a doprovody k soudům, doprovody k lékařům atd.

Hospodaření s penězi - osvojení znalostí a dovedností jak zacházet s penězi, vedení příjmů a výdajů, vedení ke spoření, řešení dluhové problematiky a exekucí.

Praktické dovednosti a vedení vlastní domácnosti - pomoc v domácnosti v oblasti drobných oprav, nakupování vybavení, pomoc se získáním vybavení, běžné každodenní práce jako nakupování, vaření, praní, úklid a strání se o prostor, ve kterém žiji, nákup a využívání dalších služeb spojených s chodem domácnosti atd.