NÁPADY A JINÉ MOŽNOSTI PODPORY

Pokud máte zájem s námi spolupracovat, ať už jako jednotlivec nebo společnost, uvítáme další vaše nápady a možnosti jak nás podpořit.

Chcete udělat sbírku, aukci či jinou akci?

Chcete zorganizovat benefiční koncert či jinou kulturní nebo sportovní aktivitu na naši podporu?

Chcete věnovat část výtěžku z prodeje svých produktů?

Mohli byste nám věnovat svůj čas tak, že nás něco nového naučíte, nebo nám pomůžete v oblasti, kterou dokonale neovládáme, tedy ve fundraisingu, propagaci a komunikaci?

Chtěli byste věnovat více pozornosti tématu odcházení z náhradní péče do života a máte možnost a nápady jak problematiku zviditelnit?

Jsme otevření a těšíme se na spolupráci s vámi.