VYJÁDŘENÍ K NOVELE ZÁKONA O SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

26.10.2020

Do poslanecké sněmovny míří návrh novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Ani my, spolek Janus, nejsme s touto podobou spokojeni. Tento návrh vnímáme jako prohru a promarněnou příležitost pro pomoc dospívajícím a mladým lidem, kteří vyrůstají či vyrostli v náhradních typech péče.

I přes veškeré veřejné i odborné debaty o tom, jak těžké je pro tyto mladé lidi období "vylétání z hnízda" i život v samostatnosti, řeší předložený návrh tento problém pouze okrajově, nekoncepčně a především nefunkčně.

Návrh sice upravuje podmínky, ale tyto úpravy se týkají především nezaopatřených mladých dospělých, tedy studentů. Bohužel ani tato úprava není nijak uspokojivá a spravedlivá.
Ptáme se také, co Ti ostatní, tedy nestudující, kterých je většina a jsou potencionálně nejvíce ohroženi?

Mrzí nás, že jsou tito mladí lidé stále na okraji zájmu a to i přesto, že počet dospívajících, kteří se připravují na odchod jak z ústavní, tak pěstounské péče a počet těch, kteří ji každoročně opouští, není zanedbatelný.
Jako bychom si mysleli, že úderem osmnáctého roku života už tito lidé NIKOHO a NIC nepotřebují, a že jejich zátěž, kterou si do života nesou, vymizí jejich zletilostí.

PROSÍME tímto laickou i odbornou veřejnost a všechny aktéry, kteří jakkoli vstupují do péče o ohrožené děti - stát, vládu a jednotlivá ministerstva, zaměstnance státní správy, zaměstnance ústavů, pěstouny, doprovázející organizace, nadace věnující se ohroženým dětem, neziskové organizace.

NEBUĎME KRÁTKOZRACÍ a mysleme na to, jak budou děti, kterým vstupujeme do jejich životů žít a co budou potřebovat i po tom, co od nás odejdou do života. Chraňme jejich zájmy a práva společně.

Každý z těchto lidí si přece zaslouží


- mít dostatek pozornosti, včasnou, kvalitní a koncepční přípravu na odchod do života

- mít možnost na koho se s důvěrou obrátit

- mít dostupné, kvalitní, komplexní a dlouhodobé doprovázející služby NÁSLEDNÉ PODPORY, které budou schopny pokrýt všechny aspekty jejich života a budou schopné reagovat na jejich jedinečné a specifické potřeby.


Současný návrh novely však s těmito významnými skutečnostmi a potřebami vůbec nepočítá.