NEVĚŘÍME VLASTNÍM OČÍM!

18.12.2020

Díky vzájemné spolupráci Nadace Terezy Maxové dětem a brněnského Bella Rose se 26. 8. 2020 uskutečnil již třetí Charitativní bazárek Bella Rose.


Výtěžek z této akce v částce 54. 123 Kč se Bella Rose
 rozhodla opět věnovat na činnost naší organizace. Tato podpora usnadní nelehký start do samostatného života dospívajícím a mladým dospělým, kteří vyrůstají nebo vyrůstali v dětských domovech, výchovných ústavech či pěstounské péči.

Děkujeme moc a vážíme si vašeho zájmu o naše ,,mladé".